„Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov“

14.04.2019 10:38
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je rozvojový program, ktorý umožňuje mladým ľuďom vo veku 14 – 24 rokov rozvíjať svoje charakterové vlastnosti, pomáha im naplniť svoj potenciál a uspieť v živote. V súčasnosti je v programe DofE zapojených 1,3 milióna účastníkov na celom svete.


Po úspešnom zvládnutí úrovne budú žiaci ocenení Bronzovou cenou vojvodu z Edinburghu v podobe certifikátu a odznaku platných a uznávaných na celom svete a otvára sa im možnosť pokračovať na vyššie úrovne (Striebornú a Zlatú).


Viac informácií: www.dofe.sk


V šk. roku 2018/2019 sú do programu zapojení žiaci: Barborka Pisáková, Kristínka Koščíková, Vaneska Výrostková, Vivka Bilčáková, Richard Tobiaš.


Momentálne pracujú na stanovení svojich cieľov.


Koordinátorka programu: Mgr. Miriam Kuciková


Vedúci programu: RNDr. Anna Hakalová, Mgr. Miriam Kuciková