Obľúbený rodinný recept

14.11.2023 15:26
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Rodina pomáha dieťaťu začleniť sa do spoločnosti, pomáha mu osvojiť si kultúrne návyky, učiť sa tolerancii a stabilite a vzbudzuje v nich radosť z očakávania. Očakávanie je tak spojené s nádejou, že dieťa môže opäť prežiť niečo pekné. A preto sú v rodinách dôležité rituály spojené s určitými tradíciami a zvykmi. Budujú vzájomnú blízkosť, stabilizujú rodinné spolužitie. Tradície udržujú hodnoty. Spájajú nás s minulosťou a otvárajú dvere do budúcnosti.

Žiaci 6. ročníka sa na hodinách občianskej náuky venovali rodinným tradíciám. Vypracovali a prezentovali svoj obľúbený rodinný recept.

Pripomenuli si tak svojich blízkych pri príležitosti jesenných sviatkov - Pamiatky zosnulých -obľúbeným rodinným receptom, ktorý sa traduje v ich rodine. Svoje recepty s hrdosťou a láskou poskytli všetkým svojim spolužiakom.

Fotogaléria k článku