Moji starí rodičia

13.12.2022 15:04
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Rodina nesmierne vplýva na citový vývin dieťaťa. Dieťa dokáže veľmi vnímať udalosti v rodine, pretože sa v nej pohybuje každý deň. Je základom pre rozvoj jeho osobnosti. Rodina pomáha dieťaťu začleniť sa do spoločnosti, pomáha mu osvojiť si kultúrne návyky, učiť sa tolerancii.

Žiaci 6. ročníka na občianskej náuka spracovali tému „Moja rodina“, „Moji starí rodičia“. Vytvorili prezentácie, plagáty, rodostromy a zahrali divadielka.

Fotogaléria k článku