Mini – workshop: Všeobecná prednáška o Európskej únii

19.02.2023 15:19
Šport

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Dňa 15.2.2023 sa žiaci 9.A triedy na hodine občianskej náuky zúčastnili na mini – workshope, ktorý bol zameraný na všeobecnú prednášku o Európskej únii. Pripravil a viedol ho zástupca Európskej komisie na Slovensku Peter Krchňavý.

Veľmi zaujímavou formou priblížil žiakom historické udalosti, ktoré viedli k vzniku EÚ, aké sú výhody pre mladých ľudí – štúdium, práca, bývanie, ale aj nevýhody. Oboznámil žiakov s orgánmi EÚ – Európska komisia, Rada Európy, Európska rada. Poukázal na ich úlohy a právomoci. Hovoril o jednotlivých členských štátoch EÚ, o úlohách celej EÚ a europoslancov pri hlasovaní v Europarlamente. Po prednáške v diskusii odpovedal na zvedavé otázky žiakov, podal vysvetlenia rôznych dezinformácií o EÚ, ktoré argumentačne zdôvodnil. V závere workshopu odovzdal škole aj darčeky – upomienkové predmety EÚ.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Fotogaléria k článku