Geografická olympiáda – okresné kolo

03.04.2024 18:47
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Dňa 12.3.2024 sa konal už 52.ročník Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola. Svoje vedomosti a znalosti si overili v teoretickom, monotematickom a praktickom teste a zo znalosti o miestnej krajine.

Úspešným riešiteľom:

    - v kategórii G: Šimonovi Dragóvi V.A, Kataríne Hromjakovej V.A,

    - v kategórii F: Róbertovi Balážovi VI.A, Paulíne Pastuchovej VII.A,

    - v kategórii E: Lei Dubovskej VIII.A a Nine Andrejkovej IX.A

    ďakujeme za reprezentáciu školy.