Exkurzia do Východoslovenského múzea

12.12.2022 18:36
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Žiaci V.C sa zúčastnili exkurzie z dejepisu. Navštívili Východoslovenské múzeum, konkrétne výstavu Dary a darcovia, ktorá je zameraná na 150. výročie vzniku Východoslovenského múzea. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o vystavených exponátoch, niektoré z nich boli naposledy vystavované práve v dobách, keď múzeum začínalo svoji činnosť a potom boli dlhé roky uskladnené. Zistili ako sa takéto predmety dostávajú do múzea a čo všetko je ďalej potrebné k tomu, aby mohli byť vystavované a zachovali sa tak pre budúce generácie. Zbierka bola všestranná, boli tam predmety z dôb praveku, staroveku, stredoveku až moderných dejín. Zameraná bola aj na obrazy a umenie, všetci si tam našli to svoje. V závere žiaci plnili rôzne edukačné úlohy, pátrali po predmetoch i známych osobnostiach. Ich záujem a prácu pochválila aj pani sprievodkyňa. Bol to skvelý zážitok.

Ďakujeme

Fotogaléria k článku