Európsky deň jazykov 2022

14.10.2022 14:59
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

V dňoch 26.09.-10.10.2022 sme na našej škole spoznávali európske jazyky. Zaujímali sme sa aj o kultúru, jedlo či vlajky mnohých európskych štátov.

Žiakov 1. stupňa po Európe sprevádzala veľká cestovateľka Lara. Zahrali sme sa aj na detektívov a podľa fotky tipovali, o akú krajinu ide. Skúšali sme na základe krátkeho rozhovoru identifikovať daný európsky jazyk. Rozvíjali sme svoje umelecké vlohy pri vytváraní návrhu na tričko s témou Európsky deň jazykov. Zabavili sme sa aj pri jazykolamoch v rôznych jazykoch.

Žiaci 2. stupňa sa zahrali na jazykovedcov a zasúťažili si v rôznych jazykolamových súťažiach. Iní spoznávali rôzne zaujímavosti krajín Európy a prezentovali ich medzi sebou formou plagátov. Niektorí pripravili obrovský aktuálny plagát s myšlienkou na dianie na Ukrajine. Na iných hodinách spojili výučbu so športom , či varili a piekli charakteristické jedlá nemecky hovoriacich krajín.

Už teraz sa tešíme na Európsky deň jazykov 2023.