Európsky deň jazykov

16.10.2019 16:00
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Žiaci 4. A triedy sa pod vedením pani učiteľky Tomovej zapojili do projektu Európsky deň jazykov. Hovorili sme si, akými rôznymi jazykmi sa v Európe hovorí, akým rôznym písmom sa píše a spomenuli sme si niektoré zaujímavosti o európskych krajinách. Cieľom projektu bolo, aby si žiaci uvedomili dôležitosť učiť sa rôzne jazyky. Žiaci kreslili postavičky detí z rôznych krajín a do bubliniek písali v týchto jazykoch milé slová od kamaráta, ktoré si vypočujú, keď sa daný jazyk naučia. Do projektu sa zapojili aj žiaci 5.A triedy, ktorí si zábavnou formou, prostredníctvom súťaže, zdokonaľovali jazykové zručnosti.