Ekoolympiáda

03.04.2023 14:36
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Dňa 21.3.2023 sa uskutočnilo celoslovenské online kolo Ekoolympiády. Záujemcovia, ktorí sa zaregistrovali, mohli trénovať online v 5 tematických okruhoch: voda, oceán, pôda, odpad, klimatická zmena. Ekoolympiáda bola realizovaná cez webovú aplikáciu hra.ekoolympiada.sk a bola určená pre žiakov VII.-IX. ročníka v dvoch kategóriach. Odvahu našlo 5 žiačok, ktoré sa pripravili v domácom kole. Úspešne nás reprezentovali Terézia Ferenczová, Viktória Marčišinová, Zora Zofia Poroknovcová z VIII.A a na 3.mieste sa umiestnili Kvetoslava Jachová a Lucia Mikulajčíková zo VII.A.