Biologická olympiáda

09.02.2023 14:28
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Biologická olympiáda kategórie C je určená pre žiakov základných škôl. 12.1.2023 žiaci 8. a 9. ročníka súťažili v online školskom kole.

Z 21 žiakov bolo 16 úspešných riešiteľov. Na 1.mieste sa umiestnila Valéria Pástorová z 8.A triedy. 2.miesto získala Terézia Ferenczová z 8 .A a 3.miesto Richard Molčan z 9.A triedy. Okresného kola sa zúčastnia žiačky, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste.

Všetkým úspešným srdečne blahoželáme.