Ako sa správne rozhodnúť – duálne vzdelávanie

24.11.2023 15:53
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

V dňoch 10.11. a 23.11.2023 na hodinách občianskej náuky sa žiaci 9.B a 9.C aktívne zúčastnili na online webinári „Ako sa správne rozhodnúť“, ktorý bol zameraný na informácie o správnom rozhodovaní pri výbere strednej školy a o možnosti duálneho vzdelávania počas štúdia.

Webinár viedla pracovníčka Asociácie priemyselných zväzov a dopravy pani Jana Buday. Poskytla žiakom informácie o možnostiach a výhodách duálu na SŠ - žiaci pracujú počas praxe v konkrétnych firmách, s ktorými má stredná škola zmluvu, získavajú pracovné skúsenosti, návyky, financie. Žiaci odpovedali na otázky a zároveň sa aj pýtali na to, čo ich zaujímalo.

Na záver bol žiakom poskytnutý link - adresa na vyhľadanie konkrétnych firiem, ktoré realizujú duálne vzdelávanie na konkrétnych školách a odboroch v Košickom kraji, ale aj ostatných krajoch na Slovensku.

https://rzovp.sk/zoznam-zamestnavatelov-s-osvedcenim-pre-sdv/

Fotogaléria k článku