Ypsilon - 1. stupeň

06.06.2021 20:04
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

"Ypsilon – slovina je hra", je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra. Súťažné interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu.

Tešíme sa, že do tejto celoslovenskej súťaže sa pod vedením p. uč. B. Petrekovej zapojila aj naša škola. V počte 34 žiakov sa jej zúčastnili naši prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci. Maximálnych 100 % získali:

z 1. A:

- Toporová Sofia, Ondková Zuzana, Pavelová Júlia, Šimon Jeremy, Babušová Šarlota,

  Juhásová Alexandra Anna

z 2. A:

- Hromjaková Katarína, Kompiš Felix

z 2. B:

- Pohylová Bianka

z 2. C:

- Mašlonková Anna

Všetkým srdečne blahoželáme a dúfame, že do tejto súťaže sa zapoja aj na budúci školský rok.