Všetkovedko

02.04.2022 21:41
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Súťaž VŠETKOVEDKO - to je veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.

Súťaž je celoslovenská.

Každoročne sa do nej zapojí obrovské množstvo žiakov.

Žiaci na ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach nie sú výnimkou.

V šk. roku 2021/2022 sa súťaže zúčastnilo 19 694 žiakov. 

Naším najúspešnejším súťažiacim medzi druhákmi bola Zuzana Ondková z 2. A, ktorá spomedzi 7 309 druháčikov, ktorí súťažili,

obsadila krásne 3. miesto

a bola našou najúspešnejšou riešiteľkou na 1. stupni.

Tretiakov sa zúčastnilo 6 705. Našou najúspešnejšou tretiačkou bola Laura Slemenská z 3. A. 

Spomedzi 5 680 štvrtákov, ktorí sa súťaže zúčastnili, z našej školy najúspešnejšou štvrtáčkou bola Simona Gomolčáková zo 4. C.  

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.