Týždeň bez odpadu

06.02.2023 18:07
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Naša škola dnes vyhlásila školskú súťaž zameranú na elimináciu odpadu, ktorú produkujú naši žiaci a, samozrejme, aj  my, zamestnanci školy. Najväčším zdrojom odpadu na škole je naša každodenná    "d e s i a t a ".    Vynasnažíme sa všetky plastové obaly, boxy, servítky, hodvábne papiere, potravinové fólie, jednorazové vrecúška, sáčky všetkého druhu, alobal... a všetky ďalšie materiály, v ktorých denne nosíme zabalenú desiatu, nahradiť akýmkoľvek ekologickým materiálom. 

Súťaž bude prebiehať od 7. 2. - do 9. 2. 2023.

Hodnotiť sa bude:


- v utorok: spôsob balenia dopravy (skús svoju desiatu zabaliť ekologicky, využi svoju kreativitu)

- v stredu: pestrosť desiaty (zameraj sa na zdravé zloženie svojej desiaty)

- vo štvrtok: rozsah zapojenosti jednotlivých tried (čím viac žiakov v rámci jednej triedy sa zapojí, tým má trieda väčšiu šancu vyhrať)


Je to pre nás výzva a sami sme zvedaví, ako to zvládneme!