Sokoliari v ŠKD

26.05.2022 19:47
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

V mesiaci máj v rámci ŠKD sa naši žiaci 1. stupňa mali možnosť stretnúť s prastarým umením sokoliarstva a spoznať krásu dravcov.

Dravce a ľudia kráčajú spolu dejinami už viac ako 2 000 rokov, ale vzájomnú prepojenosť človeka a dravého vtáka vnímať nevieme.

Práve preto sokoliarska skupina Horus prišla našim deťom ukázať čo to zo svojho umenia.

Žiaci videli 5 druhov dravcov: kondora, sokola, orla, krkavca a myšiaka.

Sokoliari deťom priblížili krásu dravcov, spôsob života, krásu ich letu a ich lovecké nadanie. Vyše 170 detí malo možnosť:


- nechať sa uniesť rýchlosťou sokola útočiaceho na korisť

- pozorovať dravca, ktorý sa z veľkej výšky vracia k sokoliarovi

- vnímať nečujný let výra

- sledovať poslušnými prílet dravca tesne nad vlastnými hlavami


Deti boli najviac unesené vlastnou nehybnosťou, ktorou sprevádzali let dravca - ten bol zameraný predovšetkým na presnosť.

Akcia bola nádherná a pre deti mimoriadne príťažlivá. Za jej organizáciu ďakujeme p. vychovávateľke M. Bačovej. 


Fotogaléria k článku