Projekt „Logické myslenie detí“

19.09.2023 22:13
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Začiatkom školského roka 2023/2024 nás navštívil p. PaedDr. Ľ. Lukáč, PhD., ktorý je koordinátorom projektu "Rozumieme nadaným". V spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie Sabinov, pripravil pre našich žiakov zaujímavú vyučovaciu hodinu. Našim žiakom v rámci projektu "Logické myslenie detí" predstavil rôzne aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju logického myslenia, matematických schopností a verbálneho myslenia. Žiaci si spoločne zábavno-náučnou formou urobili rozbor logických úloh a vyriešili ich. Práve takéto aktivity nám môžu napomôcť k lepšej identifikácií nadaných žiakov na našej škole. Zároveň posúvajú našu školu od tradičného vzdelávania, smerom k modernému vzdelávaniu, zameranému na aktívne učenie.

Fotogaléria k článku