Naj šašo

08.02.2023 04:20
Zábava

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Náš Školský klub detí  nás stále niečim prekvapí.

V tomto predkarnevalovom období sa 200 detí 1. stupňa pustilo do výroby šašov.

Pani učiteľka Tomová vymyslela, pani vychovávateľky pomohli a naše decká tvorili a tvorili.

A ktorý bol ten NAJ? Uhádnete? Ťažké, však?

Nevedeli sme sa rozhodnúť a tak sme o pomoc poprosili samotných žiakov.

Tí hlasovali a rozhodli.

Titul "Naj šašo" získalo 8. oddelenie pod vedením p. vychovávateľky Janky Mittelman.

Víťazov potešila sladká odmena a pani vychovávateľky pocit, že táto aktivita pomohla deťom prehĺbiť vzťah k slovenským tradíciám

a tiež prispela k rozvoju ich estetického cítenia. 

Víťazom gratulujeme. Fotogaléria k článku