KLOKANKO

22.05.2022 22:17
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Naša škola sa už roky zapája do matematickej súťaže Klokan. Súťaž celé desaťročia u nás zastrešuje p. uč. Paľová. Ide o najväčšiu matematickú súťaže na svete určenú žiakom. Každoročne sa do nej zapája 6 miliónov žiakov v 80-tich krajinách sveta. Každé dieťaťa získava krásny diplom a malý darček. Tí najúspešnejší dostanú zaujímavú cenu. V šk. roku sa do súťaže KLOKANKO na našej škole zapojilo 108 žiakov 1. stupňa: 50 prvákov, 15 druhákov, 26 tretiakov a 17 štvrtákov. Z nich 9 žiakov malo 100 % úspešnosť.

Tu sú výsledky našich najlepších / 90 – 100 % úspešnosť /:

1.ročník:

1. miesto (100%):

Kristína Lipková 1.B, Maxim Ličko 1.C, Laura Neupaverová, 1.A, Oliver Ďurica 1.C, Ema Pethoová 1.D

2. miesto (93,33%):

Soňa Michalková 1.A

3. miesto (91,67%):

Hana Olešáková 1.A,  Dávid Matej 1.C, Artur Harbula 1.A, Nina Dargóová 1.C, Zuzana Kolíková 1.C

4. miesto (90%):

Radka Pančurová 1.C,  Alica Ogurčáková 1.A


2. ročník:

1. miesto (100%):

online 34684

2. miesto (64,44%):

Šarlota Babušová 2.A, Sofia Toporová 2.A

3. miesto (62,22%):

Alexander Hvižďák 2.C, Richard Švantner 2.C


3. ročník:

1. miesto (100%):

Alexa Kompiš 3.A, Felix Kompiš 3.A, Hana Činčárová 3.B

2.miesto (95,56%):

Zara Petrovská 3.A, Lukáš Belušár 3.D

3.miesto (94,44%):

Jakub Ruščák 3.A, Herta Jelíneková 3.B

4. miesto (90%):   

Adela Košuthová 3.A


4. ročník:

1. miesto (93,33%):

Alexandra Vološinová 4.A

2. miesto (88,89%)

online 41187

3. miesto (84,44%)

Adam Kunovjánek 4.C


Všetkým úspešným srdečne blahoželáme a veríme, že budúci školský rok táto súťaž našich žiakov opäť zaujme.