Hovorme o jedle

22.10.2022 12:11
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Naša škola sa opäť zapojila do súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“. Cieľom tohto projektu je vyvolať záujem detí o jedlo a stravovacie návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu. Snahou všetkých aktivít v rámci projektu je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže v oblasti zdravia. Najaktívnejšia trieda bola 3.A pod vedením tr. uč. Petrekovej, ktorá všetky aktivity smerovala k tomu, aby sa deti učili rozlišovať, čo je zdravé/nezdravé. Snaha bola, aby žiaci dokázali správne argumentovať, prečo dané potraviny, pochutiny, či jedlo sú/nie sú vhodné na našu každodennú konzumáciu. Dôležité bolo, aby si deti uvedomili úlohu potravín pri ochrane ich zdravia. Veľmi oceňujeme zapojenie sa rodičov, pretože akákoľvek forma spolupráce je vždy prínosom. Výchovno-vzdelávacie ciele bez podpory rodičov majú vždy iba formatívny charakter. Výchovou našich detí sa snažíme o to, čo už dvesto rokov pred naším letopočtom konštatoval grécky lekár Pyké: "Človek by mal jesť to, čo potrebuje, ale väčšinou je to, čo mu chutí. Zdravie si však udrží iba vtedy, keď mu chutí to, čo potrebuje".

Fotogaléria k článku