Deň umenia

20.04.2021 10:37
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Dňa 15.4.2021 sa na elokovanom pracovisku v Poľove, ZŠ Bernolákova 16, Košice uskutočnil DEŇ UMENIA. Tento deň pani učiteľky pripravili na počesť narodenia Leonarda da Vinciho, no okrem neho sme žiakom predstavili aj iných slovenských maliarov a umelcov. V rámci tohto dňa žiaci vytvárali aktivity zamerané na umenie výtvarné, muzické, ale aj dramatické. Naši malí umelci sa venovali umeleckým smerom a dielam, ktoré si v praktickej rovine aj vyskúšali vytvárať. Taktiež si zahrali bábkové divadlo. V rámci slovenského jazyka a matematiky im pani učiteľky pripravili zaujímavé pracovné listy s témou tohto dňa. Pod vedením p. uč. E. Pčolinskej a T. Rehákovej žiaci prežili v škole príjemný čas naplnený zážitkami, umením a novými vedomosťami. 

Fotogaléria k článku