Zmysluplné a organizované poľovníctvo

23.02.2021 16:03
Príroda a turistika

Autor : Sofia Horňáčková, ZŠ Rozmarínová, Komárno

Späť na články autora

Na úvod začneme s tým, prečo je dôležité, aby sme sa zaujímali o zmysluplné a organizované poľovníctvo a taktiež, čo to vlastne znamená. Organizované poľovníctvo je poľovníctvo, v ktorom má Slovenská poľovnícka komora a aj samotní poľovníci a celkovo ľudia poriadok  aj dobrú organizáciu. A aby ste v tom nemali chaos aj vy, tak vám vysvetlím, ako je to myslené. Organizované poľovníctvo je poľovníctvo, ktoré stavom zveri pomáha a nie to, ktoré ju ničí. Keď poľovníctvo ničí stavy zveri, znamená to, že zver mizne zbytočne. Pre pochopenie, poľovníci majú za úlohu niekoľko veľmi dôležitých vecí, ktoré si zhrnieme tu: po prvé, poľovníci prikrmujú zver, čo značnou mierou dopomáha k jej stavom, pretože v krutých a nehostinných zimách a mrazoch si jelenia, diviačia, srnčia alebo danielia zver nemá kde pohľadať potravu. Avšak keď im poľovníci do kŕmitka nasypú čerstvú a chutnú stravu takpovediac pred nos, tak im uľahčia trápenie a konečnú smrť. Samozrejme, smrť zvieraťa nastane až vtedy, keď živočích neprijíma stravu minimálne týždeň. A keď sú kruté mrazy, ktoré trvajú príliš dlho, pre zviera to znamená automatický úhyn. To bola jedna vec, ktorou poľovníci pomáhajú, ďalšia vec je, že pomáhajú stavom zveri a to tak, že ju preriedia, aby bola zver vyrovnaná pohlavne, vekovo a aj fyzickým zdravím. Mali by odstrieľavať choré a staré jedince, a tak zabezpečiť rovnováhu v ekosystéme. A práve v tom je ten problém. Totižto dnešní poľovníci lovia len pre trofeje, a to jest.  pre peniaze. To je na tom to najsmutnejšie. Nelovia choré a staré jedince, ale mladé a zdravé jedince, ktoré majú ešte potenciál udržiavať stavy zveri na jednotku. Pre poľovníkov je totižto výhodnejšie si uloviť mladého dvanástoráka, za ktorého dostanú značne vyššiu sumu, až ho predajú. Prečo je teda dôležité bojovať za zmysluplné a organizované poľovníctvo? Odpoveď je pomerne jednoduchá: Pretože potrebujeme mať vyrovnané počty zveri. A prečo? Lebo keď nebudeme mať dostatočne zdravú a telesnými benefitmi vyrovnanú zver, tak sa budú rozširovať medzi zverou rôzne choroby, ktoré zver napokon vyhubia. A takisto sa zver začne rozširovať nekontrolovane, môžu vyrastať telesne znevýhodnené jedince, a to neprospeje ani ostatným živočíšnym druhom. Takže poľovníctvo má mať zmysel, a nie opačný význam (nemá škodiť, ale pomáhať jej stavom ). A čo vieme pre to spraviť? Samozrejme, jeden človek nezmôže veľa, ale keď sa spojí kvantum ľudí, tak dokážu urobiť viac. Môžete napríklad podpisovať rôzne petície, ktoré sa dostanú až ku štátnym veľmociam. To môže spraviť každý. A ak si toto náhodou prečíta nejaký poľovník, budem rada, ak niečo zmení. Alebo sa aspoň o to trošku pokúsi.