Vzácna návšteva

26.01.2020 17:03
Zo školy

Autor : Dominika Tarjanová, ZŠ s MŠ Bajerov

Späť na články autora

        Vo štvrtok 23. 1. 2020 sme netrpezlivo očakávali príchod pani ministerky školstva Martiny Lubyovej na našu školu. Pred vchodom školy bol prestretý červený koberec a po príchode, ako to už býva zvykom, pani ministerku so sprievodom vítali chlebom a soľou.

        Po úvodnom slove pána riaditeľa nám pani ministerka popriala všetko dobré v novom roku 2020. Pán riaditeľ spomenul, že žiaci si pripravili krátky program a usadil pani ministerku k prestretému stolu. Pred začatím kultúrneho programu žiačka Sofia Andreánska z IX. A.v mene žiakov privítala vzácnu návštevu na pôde našej školy. Nasledovalo ľudové pásmo piesní a tancov. V pozadí bola pripravená typická šarišská chyža vytvorená z krojov a rôznych predmetov ľudovej kultúry z nášho regiónu. Aj takýmto spôsobom sa mohla p. ministerka bližšie zoznámiť s koreňmi našich predkov. Nasledovala beseda, kde sme sa my - žiaci, pýtali otázky, ktoré nás zaujímali: prečo existujú diktáty, ako prebieha príprava testov na testovanie deviatakov a pod.

        Po besede p ministerke odovzdali dary, ktoré jej budú pripomínať bajerovskú školu, žiakov i zamestnancov. Takáto významná udalosť ako je návšteva ministerky sa nestáva často. V histórii bajerovskej školy to bola prvá takáto návšteva. Nie len v nás zanechala veľmi dobrý dojem, pekné spomienky a pozitívne reakcie, a preto veríme, že takúto vzácnu návštevu budeme mať možnosť privítať aj niekedy v budúcnosti. Ktovie...

       Po odchode p. ministerky čakalo na žiakov 1. stupňa a materskej školy divadielko s rozprávkou Pinocchio a pre 2. stupeň bola pripravená beseda s policajtkou, ktorá nás oboznámila s prácou polície a spomínala aj šikanu. Nakoniec sa jej žiaci tiež mohli opýtať, čo chceli vedieť o práci policajta.