Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

23.02.2020 20:58
Zo školy

Autor : Dominika Tarjanová, ZŠ s MŠ Bajerov

Späť na články autora

        Pavol Országh Hviezdoslav bol slovenský básnik,dramatik,spisovateľ, prekladateľ, právnik,člen Revolučného Národného zhromaždenia ČSR a čestný predseda Matice slovenskej. Narodil sa 2. februára 1849 vo Vyšnom Kubíne a zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne. Na počesť tohto významného básnika sa na Slovensku každoročne koná Hviezdoslavov Kubín - súťaž v prednese poézie a prózy.

        Na našej škole sa súťaž konala v piatok 21. 2. 2020. Žiaci museli uspieť najskôr v triednom kole ktoré sa konalo na hodinách slovenského jazyka a literatúry.Tí najlepší recitátori postúpili do školského kola. Žiaci mali vybranú poéziu či prózu od rôznych autorov. Školské kolo si mohli vypočuť všetci žiaci našej školy. Porota pozostávala z piatich učiteľov. Žiaci boli rozdelení do troch kategórii: 1. kategória - 1. stupeň, 2. kategória - 5..a 6. ročník, 3.kategória - 7. 8. a 9. ročník, a to v časti poézia alebo próza.

        Najlepší recitátor postupuje do okresného kola, ktoré sa bude konať v Prešove.