Stredná odborná škola technická

Adresa : F. Lipku 5, 92001 Hlohovec

Kontakt školy

https://www.studentskycasopis.sk/stredna-skola/stredna-odborna-skola-technicka/8412
F. Lipku 5, 92001 Hlohovec
sosthc@zupa-tt.sk
0337320620; 0911702358
www.soushc.sk

Typ : Stredná odborná škola
Uchádzači : Deviataci

Hore