Stredná odborná škola technická

Adresa : F. Lipku 5, 92001 Hlohovec
SOŠT Hlohovec vychováva a vzdeláva žiakov v študijných a učebných odboroch strojárskeho a elektrotechnického zamerania. Vyučovací proces je zabezpečený v komplexe budov SOŠT Hlohovec, ktorého súčasťou je budova teoretického vyučovania, vrátane telocvične a školskej jedálne, budova praktického vyučovania a športový areál. Súčasťou školy je zváračská škola SOŠT Hlohovec, kde absolvujú kurzy žiaci školy, ale i súkromné osoby a zamestnanci firiem.


Škola ešte nemá publikované články.

Hore