SOŠ Jána Antonína Baťu, Nám. SNP, Partizánske

Adresa : Nám. SNP 5, 95823 Partizánske
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu v Partizánskom sa nachádza v centre mesta v pokojnej a krásnej časti Partizánskeho obklopená parkom. Jej pôsobenie sa realizuje v dvoch budovách, ktoré sú z pozičného hľadiska neďaleko od seba. Budova na Námestí SNP 5 je sídlom riaditeľstva školy a teoretického a z časti aj praktického vyučovania štvorročných, trojročných a dvojročných učebných odborov. V tejto budove sa nachádza aj kuchyňa a jedáleň, ktorá poskytuje stravovacie služby žiakom a zamestnancom Spojenej školy, aj blízkej ZŠ a Gymnáziu a širokej verejnosti. Ponúka svojim zákazníkom denne možnosť výberu z dvoch až troch druhov jedál, z toho jedno jedlo je bezmäsité, súčasťou je pitný režim. Škola má spoločenskú miestnosť, telocvičňu a ihrisko. Všetky objekty sú plne využívané, či už pre organizovanie stužkových slávností našich maturantov, spoločenských, športových a kultúrnych akcií školy a verejnosti. V priestoroch školy vyvíja činnosť pracovisko žiakov – reštaurácia EDUCA, kde vykonávajú odborný výcvik žiaci trojročných a štvorročných odborov školy zameraných na služby pod vedením skúsených majstrov odbornej výchovy. Triedy sú vybavené PC technikou, audiovizuálnou technikou a dataprojektormi. V budove na Námestí SNP 14 a ulici Sokolská sú umiestnené ďalšie edukačné priestory pre štvorročné študijné odbory, dielne praktického vyučovania pre učebné odbory a telocvičňa.


Hore