SOŠ automobilová a podnikania, Senec

Adresa : Kysucká 14, 90301 Senec

Kontakt školy

https://www.studentskycasopis.sk/stredna-skola/stredna-odborna-skola-automobilova-a-podnikania/8691
Kysucká 14, 90301 Senec
sos.senec@region-bsk.sk
0245924951 vrát, 0245924964, 0245924958-riad
https://sossenec.edupage.org/

Typ : Stredná odborná škola
Uchádzači : Deviataci

Hore