Obchodná akadémia , Nábr. K. Petroviča, Liptovský Mikuláš

Adresa : Nábrežie K.Petroviča 1571, 03147 Liptovský Mikuláš
Nie je zadaný stručný popis školy.

Škola ešte nemá publikované články.

Hore