Gymnázium T. Vansovej,Stará Ľubovňa

Adresa : 17. novembra 6, 06401 Stará Ľubovňa
Tradičné vzdelávanie sme doplnili o zážitkové vzdelávanie. Nová forma sa osvedčila veľmi rýchlo, využíva sa pri vyučovaní jazykov, prírodných i spoločenských vied. Žiaci spoznávajú nové krajiny prostredníctvom študentských výmen a poznávacích zájazdov. Pri gymnáziu pôsobí viac ako 25 rokov Folklórny súbor Ľubovňan, ktorý nás reprezentuje nielen doma, ale aj v zahraničí. Obľúbený školský časopis Gymploviny zbiera najvyššie ocenenia. Žiaci nezaostávajú ani v športových súťažiach, najmä vo volejbale dosahujú skvelé výsledky. Zapojením sa do projektu „Rozvojom gramotností k pokroku vo vzdelávaní“ podporujeme rozvoj matematickej, čitateľskej, prírodovednej a finančnej gramotnosti. Najstaršia stredná škola v okrese si svoje dobré meno stále stráži.