Gymnázium, Komenského 13, Lipany

Adresa : Komenského 13, 08271 Lipany
Úspešná škola s tradíciou (65 rokov), ktorá podľa hodnotenia INEKO patrí medzi 5 najlepších gymnázií v Prešovskom kraji. Vychovala veľa lekárov, farmaceutov, inžinierov, učiteľov, ekonómov ... Je cvičnou školou pre univerzity a zároveň školou, ktorú navštevovali a navštevujú celé rodiny hornej Torysy. Charakterizuje ju bohatá mimoškolská činnosť, v meste a regióne má významný spoločenský status. V tíme skúsených učiteľov sú aj držitelia medzinárodných ocenení (Európska komisia, Ruská federácia) a učitelia prijatí britskou kráľovnou vďaka realizovaným ekologickým aktivitám. Vyučovanie prebieha v zmodernizovaných priestoroch školy - 2 budovy, školská jedáleň, 2 posilňovne, spoločenská miestnosť, 5 odborných učební, 2 multimediálne učebne, školská knižnica.