Ev. gymnázium, Jesenského, Tisovec

Adresa : Jesenského 836, 98061 Tisovec
EGT je škola, ktorá ponúka: dôkladnú prípravu pre Vaše deti na, prácu a štúdium doma aj v zahraničí, angličtinu ako študijný a pracovný jazyk, každodenný kontakt s americkými lektormi, ktorí posilňujú jazykové zručnosti v angličtine, rešpektujeme učebné štýly našich žiakov a podporujeme ich v individuálnom smerovaní, rozvíjame vedomosti a zručnosti v oblasti informačných technológií, rozvíjame kľúčové kompetencie pre 21. storočie, ktoré uvádzajú aj odborníci na prácu a ľudské zdroje: KRITICKÉ MYSLENIE, SPOLUPRÁCU, KREATIVITU, KOMUNIKÁCIU a HODNOTY, ktoré sú pre náš rovnako dôležité ako VEDOMOSTI a ZRUČNOSTI.