Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

Adresa : Štúrova 3, 06401 Stará Ľubovňa
Cirkevné gymnázium ponúka štúdium v 2 odboroch: všeobecné a bilingválne zameranie (angličtina)

Hore