Trieda 7.A na Základnej Škole Čaňa vyhrala súťaž o najlepšiu envirotriedu!

02.07.2019 19:28
Zo školy

Autor : Paľo Ujjobbágy, ZŠ Čaňa

Späť na úvod

  1. Celý rok sme dreli na tom aby sme vyhrali, a dokázali sme to!  Naša škola vyhlásila aj tento rok eko súťaž. Hlavným cieľom bolo zodpovedne triediť odpad a tak chrániť prírodu. Odmenou pre víťaza bol deň bez učenia - deň na výlet do Skároša. A my, 7.A, sme to vyhrali. Po príchode do Skároša sme sa snažili založiť oheň a na naše prekvapenie - vyšlo to! Keď sa nám to podarilo začali sme opekať pomocou drevených konárov jablká a špekáčiky. Počas opekania sme pozbierali odpad okolo lesa. Vybrali sme sa k pomníku. Tam sme sa odfotili:

Nakoniec sme sa vybrali do Kláštora. Keďže naša pani učiteľka triedna, Ing.Iveta Petrušová, oslavovala narodeniny, tak sme jej zaspievali a zablahoželali. Všetkým odkazujeme - Prírodu sa oplatí chrániť. My sme za náš príspevok k ochrane prírody - za naše ekologické cítenie dostali aj možnosť stráviť nádherný deň spolu a v prírode.

Ďakujeme pani učiteľke triednej Ing.Ivete Petrušovej, ale hlavne pani učiteľke Mgr.Agnese Jesenskej za túto súťaž a to, že nás vedie k pomoci prírode.