Naši Dofáci

25.06.2019 14:08
Vzťahy

Autor : Ivana Šestáková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Členovia organizácie DofE: Sárka, Vivka, Vaneska, Kika, Barborka, Riško sa so svojou vedúcou Mirkou Kucikovou podujali na cvičnú expedíciu, ktorej základom bolo zvládnuť peší presun so svojim nevyhnutným vybavením na prežitie v prírode v batohu na chrbte, založiť si tábor, pripraviť teplé jedlo a prenocovať pod krásnou nočnou oblohou.

Aj v spolupráci s pani učiteľkou Hakalovou absolvovali niekoľkotýždňovú prípravu ako bezpečnostné pravidlá pobytu v prírode, zásady orientácie v priestore, plánovanie trasy, stavanie tábora, príprava jedla v prírode, budovanie tímu, zásady prvej pomoci, postupy v núdzových situáciách, ochrana životného prostredia.

Cvičná expedícia bola príprava na dobrodružnú expedíciu, ktorá ich čaká už o chvíľu.