ZBER PAPIERA 2019

18.06.2019 19:43
Zo školy

Autor : Marek Olšanský, ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany

Späť na úvod

Koncom jari sme zozbierali 12609 kg papiera a 4026 kg kartónu. Vyhodnotenie tried, jednotlivcov za zber papiera – máj 2019: I. stupeň: triedy – 1. miesto – 1.A priemer na žiaka 59,13 kg 2. miesto – 3.B priemer na žiaka 54,63 kg 3. miesto – 2.B priemer na žiaka 50,45 kg Jednotlivci: 1. miesto – Jakub Vöröš, 3.B - 512 kg 2. miesto – Dominika Janušková, 1.A - 296 kg 3. miesto – Martin Paninár, 2.B - 287 kg II. stupeň: triedy – 1. miesto – 5.B priemer na žiaka 112,82 kg 2. miesto – 6.A priemer na žiaka 104,71 kg 3. miesto – 9.A priemer na žiaka 37,94 kg V mesiaci máj - vyhodnotenie: víťazná trieda 1. stupňa získala sladkú odmenu a prví traja žiaci vecnú cenu a na 2. stupni víťazná trieda bola odmenená jedným dňom riaditeľského voľna. V MŠ p. učiteľky ocenili žiakov, ktorých rodičia priniesli aspoň 100 kg papiera. Význam a cieľ zberu: zachránených 66,5 stromov. Všetkým aktivistom ďakujeme. Zber organizovali: Mgr. M. Olšanský, Mgr. P. Vraňák, Mgr. T. Obžera, p. školníci a ochotní žiaci ZŠ. Viac na www stránke našej školy : zschynorany.edupage.org