Zo života školy 6

04.06.2019 20:02
Zo školy

Autor : Dagmar Moravčíková, ZŠ Škultétyho, Nitra

Späť na úvod

Korčuľovanie

Naši žiaci i tento školský rok využili možnosť zakorčuľovať si a ukázať tak svoju šikovnosť i na ľade. Boli medzi nimi aj takí, ktorí sa postavili na ľad po prvýkrát, ale po niekoľkých hodinách strávených na ľade im to korčuľovalo ostošesť. Chlapci mali možnosť zahrať si hokej, dievčatá si na ľade aj zatancovali, naháňali sa. Pri korčuľovaní sme sa všetci výborne zabávali a budeme sa tešiť na spoločne strávené „ľadové“ chvíle i na budúci rok.

p. uč. Záhorec Brotková


CLIL

Medzinárodný projekt HANDS ON CLIL prebieha už druhý rok. Posledný rok prebehli dve stretnutia, o prvom stretnutí v Gaziantep v Turecku sme vás informovali v predchádzajúcom vydaní časopisu Pod lavicou. Druhé stretnutie sa uskutočnilo v Marco de Canaveses, v portugalskom mestečku situovanom neďaleko Porta. V termíne od 11. – 16. marca sa stretli učitelia z partnerských krajín ( Portugalsko, Španielsko, Turecko a Slovensko) so svojimi vybranými žiakmi, aby pokračovali v napĺňaní programu Erasmus+. Našu školu reprezentovali traja žiaci, M. Chlebcová zo VI. A, L. Šugrová a P. Ligač zo VII. A. Počas pobytu v Portugalsku žiaci bývali v rodinách, kde sa zdokonaľovali v anglickom jazyku. Takisto sa zapojili aj do vyučovacieho procesu. Absolvovali hodiny literatúry, fyziky, hudobnej výchovy v anglickom jazyku, ale boli aj na hodinách ich materinského jazyka - portugalštiny. Počas edukačného vzdelávania sme navštívili mesto Porto, exhibíciu o ľudskom tele a interaktívne múzeum portugalských moreplavcov. Boli sme pozrieť aj najmenších škôlkárov, ktorí si pre nás pripravili krásny program. Počas tohto týždňa si žiaci vytvorili priateľstvá, ktoré verím, pretrvajú aj do budúcnosti ako pretrvávajú priateľstvá, ktoré nadviazali dievčatá S. Szombayová a N. Nedosóczka na Ibize.

p. uč. Meňhartová


Beseda so spisovateľkou p. Lidajovou

V marci, Mesiaci kníh, našu školu navštívila pani spisovateľka Silvia Lidajová. Autorským čítaním predstavila prvákom a druhákom svoju knihu Rikiho dobrodružstvá. Knižka pútavým príbehom vtiahla deti do dobrodružného života malého kocúrika. Pani spisovateľka, po prečítaní časti príbehu so žiakmi, riešila úlohy, ktoré boli zamerané na počúvanie s porozumením. Deti si precvičili pozornosť a tvorivosť. Školákov naučila kresliť kocúrika Rikina. p. uč. Titková


Švihadlová maratón show

V tomto školskom roku sa konal už 2. ročník súťaže v skákaní na švihadle pre žiakov 1. – 4. ročníkov v troch disciplínach: skákanie na výdrž, skákanie na čas a skupinové skákanie. Zúčastnilo sa ho 11 tried a 41 súťažiacich v malej telocvični. V každej kategórii boli vyhodnotené tri miesta a ocenené diplomom. Všetkým oceneným víťazom gratulujeme a tešíme sa opäť na budúci ročník!

p. uč. Babušíková