Čítajme si...

01.06.2019 13:18
Zo školy

Autor : Janka Mikolášková, ZŠ ul. J. Braneckého, Trenčianska Teplá

Späť na úvod

V rámci podpory čitateľských aktivít detí sa naša škola zapojila medzi tie, ktoré sa dňa 30. 5. 2019 zúčastnili čitateľského maratónu s názvom Čítajme si...

Túto aktivitu zastrešuje Linka detskej istoty. Po prvýkrát sa toto podujatie uskutočnilo v júni v roku 2008. Realizuje sa 6- hodinovým čitateľským maratónom a zúčastňujú sa ho deti na rozličných miestach Slovenska. Do prvého ročníka sa na 27 miestach Slovenska zapojilo do čítania 2 912 detí. V roku 2009 bol tento počet niekoľkonásobne prekročený. Na 95 miestach Slovenska vtedy čítalo 10 798 detí. A každý ďalší rok počet čítajúcich detí pribúdalo. V roku 2017 bol počet detí, ktoré sa do čítania zapojili najvyšší, a to 46 040. Tento rok bola snaha rekord prekonať, a preto sa aj naša škola zapojila do tohto projektu. Čítali postupne triedy vo všetkých ročníkoch a celkovo na našej škole čítalo 217 detí.

Napokon sa do projektu zapojilo spolu 32 425 detí a my sme radi, že sme mohli byť súčasťou tejto aktivity. Aj keď sa rekord prekonať nepodarilo, cieľom projektu je pritiahnuť deti k čítaniu, a to sme splnili. Mnohokrát vo voľnom čase vymieňajú deti knihu za mobil, či inú formu digitálnej zábavy a pripravujú sa o krásne čitateľské zážitky. Ukázali sme im, že aj dobrá kniha vie byť prostriedkom na zmysluplné trávenie času.