Červené stužky

03.06.2019 17:25
Zo školy

Autor : Anežka Stachová, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice

Späť na úvod

Žiacka školská zorganizovala dňa 6.12.2018 v telocvični školy živú červenú stužku, ktorú vytvorili žiaci a učitelia. Do kampane Červené stužky sme sa zapojili pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS aj odvysielaním rozhlasového príspevku o AIDS s cieľom vedieť zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu iných ľudí.