Vernisáž

31.05.2019 12:46
Kultúra

Autor : Zuzana Marková, ZŠ J.A.Komenského, Sereď

Späť na úvod

    Lidice. Krásne, tiché, ba priam bezchybné miesto v Česku s nepríjemnou minulosťou - deti vyvraždené nacistami počas holokaustu. A práve na počesť týchto detí sa koná Medzinárodná detská výtvarná výstava, do ktorej tisíce detí z celého sveta posielajú svoje výtvarné  práce. Medzi nimi bola jedna žiačka z našej školy, Tamara Krivošíková, ktorej bolo udelené Čestné uznanie a jej práca je vystavená v Národnom technickom múzeu v Prahe. 

Chémia bola témou už 47. ročníka spomínanej výstavy.  Možno skonštatovať, že touto skvelou súťažou sa podarilo spojiť prírodnú vedu s výtvarným umením a zároveň s odstrašujúcou históriou Lidíc. 

    Do malej obce pri Prahe  sme pricestovali v utorok ráno, 28.5.2019, spolu s ďalšími deťmi z rôznych škôl, z rôznych krajín.  Ale ešte viac detí sa nachádzalo  v Lidickej galérii, tam  sa konala dlhšia vernisáž. Veľa detí ocenili  i medailou Lidická ruža. Potom sme odišli historickými autobusmi v štýle osemdesiatych  rokov do Národného technického múzea v Prahe, skutočného  raja exponátov z vedy a techniky. Práve tam prebiehala druhá časť vernisáže. A na druhom poschodí visí dielo našej Tamarky. Krásny úspech!

    Nezabudnuteľné podujatie si nesieme v pamäti,  aj v podobe množstva nádherných fotografií.