Doprava očami druhákov

26.05.2019 10:05
Zo školy

Autor : Ivana Chvalníková, ZŠ Eliáša Lániho, Bytča

Späť na úvod

Na hodine prvouky sa druháci učili o doprave a dopravných prostriedkoch. Táto téma ich veľmi zaujala a chceli si ju vyskúšať i netradičnou formou. V skupinách zhotovovali veľkolepé mestá, v ktorých nechýbali obytné domy, zdravotné strediská, základné a materské školy či nákupné centrá. Navrhovali aj prístupové cesty, kruhové objazdy, dopravné značky pre autá a chodcov a nezabudli ani na semafor. S tvorivou fantáziou premenili odpadový materiál na náučnú maketu, ktorá sa môže využiť v medzipredmetových vzťahoch. Nakoniec ich s veľkým nadšením prezentovali pred ostatnými žiakmi v triednom kolektíve.