Celomestská dejepisná súťaž Košice

21.05.2019 16:43
Zo školy

Autor : Marianna Tkáčová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Každoročne sa žiaci 5. až 8. ročníka zapájajú do Celomestskej dejepisnej súťaže. Cieľom súťaže je bližšie spoznať regionálne dejiny Košíc.

Súťaž prebiehala v piatich etapách, počas ktorých žiaci každý mesiac riešili zaujímavé úlohy a zároveň navštívili aj stále expozície, alebo aktuálne výstavy vo Východoslovenskom múzeu.


Tento rok sa do súťaže zapojilo päť družstiev pod vedením p. učiteliek Tkáčovej a Vaskovej.


Dve družstvá piatakov (Klára Štecová 5.B, Soňa Kramárová 5.B, Lucia Levická 5.A, Viviána Popovičová 5.A, Jana Kaťuchová 5.A, Sofia Horovčáková 5.A) získali 1. miesto na celomestskej úrovni.

Družstvo šiestakov (Dáša Hricová 6.B, Kristína Cabanová 6.B, Ema Štecáková 6.B) získalo 2. miesto.

Družstvo siedmakov (Lucia Čulíková 7.A, Romana Holubová 7.A, Juraj Kramár 7.A, Kornélia Vyrostková 7.A) získalo vo svojej kategórii 2. miesto.

Družstvo ôsmakov (Lenka Hudáková 8.A, Ema Lorencová 8.A, Michaela Miklušová 8.A) malo ale ešte jednu úlohu.


Na slávnostnom vyhodnotení súťaže, ktoré sa konalo 13. mája 2019 si opäť preverili svoje vedomosti a zručnosti. Prvou úlohou bolo odpovedať na súťažné otázky o dejinách Košíc a následne potom, keďže Košice usporadúvajú Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, si mali vyskúšať streľbu loptičky do hokejových bránok. Žiačky získali čestné umiestnenie.


Víťazom gratulujeme.