Čitateľský maratón

12.05.2019 08:09
Zo školy

Autor : Ivana Chvalníková, ZŠ Eliáša Lániho, Bytča

Späť na úvod

A opäť sme čítali. Žiaci na prvom stupni si pripomenuli marec mesiac knihy tradičným čitateľským maratónom. Cieľom tvorivej čitateľskej aktivity bolo poukázať na zvýšenú potrebu čitateľskej gramotnosti ako súčasť každodenného života. Prváci čítali po prvýkrát, no všetkých poslúchali písmená v divadelnom okienku a tak hravo zvládli príbeh o Mačkách ako si kúpili televízor od Jaroslavy Blažkovej. Starší žiaci čítali knižnú novinku od obľúbeného autora Jána Uličianskeho o Analfabete Negramotnej. Do čitateľského maratónu sa zapojila aj pani riaditeľka PhDr. Mária Torousová, ktorá príkladným čítaním povzbudila všetkých žiakov našej školy, za čo bola odmenená neutíchajúcim potleskom. Účastníci maratónu sa nakoniec podpísali na plagát k múdrej sove, ktorá im bude ešte dlho pripomínať túto zážitkovú akciu. Tešíme sa na spoločné čítanie aj v novom školskom roku.