Úcta k starším

09.05.2019 14:55
Zo školy

Autor : Dominika Hrobárová, ZŠ s MŠ Bernolákova, Šaľa

Späť na úvod

    Dňa 16.októbra 2018 sme navštívili Stacionár v Dusle, kde sme dôchodcom urobili radosť. Rozdali sme im kartičky s prianím, ktoré vytvorili deti z našej materskej škôlky.

     Deti so speváckeho krúžku im zarecitovali a zaspievali. K nim sa pridali aj žiaci druhého stupňa, ktorí básňami vyjadrili poďakovanie a úctu staršej generácii. Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna a nenásilná. A predovšetkým by mala byť táto úcta stála, a nielen v ,, Mesiaci úcty k starším”. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme im za svoj život.

     Nezabudnime na pozdrav a úsmev, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku.