Cesty objaviteľov

07.05.2019 16:42
Zo školy

Autor : Tatiana Vasková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Lode, mapy, cestovanie, plavby, objavy. S touto slovnou zásobou pracovali žiaci tried IV.A, V.A, V.B, VI.B. Vybrali sa na cestu časom až do novoveku, aby pomocou historického textu a mapy vypátrali trasy dávnych moreplavcov.


Zamerali sa na príčinu, priebeh i výsledok objavnej plavby Krištofa Kolumbusa a Jamesa Cooka. Popri bádateľských zručnostiach a schopnostiach bolo potrebné pre prezentáciu nadobudnutých poznatkov vyrobiť vlastné mapy, lode, postavy moreplavcov, ba dokonca aj živočíchy a rastliny typické pre danú oblasť.


Hravým a tvorivým spôsobom zobrazili obdobie moreplavcov a objaviteľov tohto storočia. 

Pripravili: 

Mgr. Marianna Tkáčová, PhD.

Mgr. Tatiana Vasková