Svetový deň vody

06.05.2019 17:43
Zo školy

Autor : Adriána Korčeková, Spojená škola Turzovka

Späť na úvod

Význam a dôležitosť vody si málokto uvedomuje. Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Pre človeka má nesmierny význam, s vodou sa stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Ekotím a jeho členovia 6. ročníka sa spojili a vytvorili prezentáciu pre žiakov 5. ročníka. Cieľom bolo ukázať, že aj voda má svoj význam a postavenie v kolobehu života. Pre žiakov boli pripravené aktivity a úlohy, ktorými vzbudili u mladších spolužiakov záujem riešiť na prvý pohľad možno aj ľahké pokusy. Ďakujeme všetkým žiakom a kolegom, ktorí sa hodili do modrej a podporili našu myšlienku.