Klub seniorov

06.05.2019 16:51
Vzťahy

Autor : Adriána Korčeková, Spojená škola Turzovka

Späť na úvod

„Ako keby slnce zasvietilo na sneh – všetko vo mne zjasnie, tak mi vrúcne je. Netušili by ste, ako mi je krásne, keď sa na mňa ktosi s láskou usmeje. Ako keby zohrial uzimenú byľku teplý dotyk slnka v lesnom papradí – tak mi je, keď hoci na prchavú chvíľku láskavo ma ktosi rukou pohladí.“ M. Rúfus Pohladili. Našich seniorov pohladili šikovné deti zo Základnej školy v Turzovke. Pohladili slovom, pohladili spevom, básňou, hrou na gitarách, heligónkach, flaute. Pár detí tretieho a štvrtého ročníka si našlo čas a pripravilo pre našich seniorov krátky kultúrny program, počas ktorého vyčarili tak na mnohých tvárach úsmev, ale i slzy dojatia. Na záver zaspievali prítomným dôchodcom pieseň Simony Martausovej so symbolickým názvom Spojiť sily.