Aj my sme prispeli na záchranu Kéraly

06.05.2019 14:27
Kultúra

Autor : Karolína Sofia Bartošová, ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom

Späť na úvod

Tehlička je od roku 2006 pravidelná celoslovenská verejná zbierka občianskeho združenia SAVIO. Upozorňuje na fenomén „deti ulice“ v krajinách ako Angola, Azerbajdžan, Južný Sudán, Keňa či na území Sibíri, a zároveň pomáha zlepšiť životné podmienky detí.