Deň Zeme

01.05.2019 15:53
Zo školy

Autor : Viktória Drugová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

22. apríl je od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity zamerané v prospech našej planéty. Keďže v tomto školskom roku sa tento deň prekryl s veľkonočnými prázdninami, na 1. stupni sme si aktivity presunuli na 15.4.2019.


Cieľom aktivít bolo prehĺbiť náš vzťah k šetrnému prístupu k prírode, čiže nášmu životnému prostrediu, a to už v tom najútlejšom veku. Je dôležité si uvedomiť, že prírodu je potrebné chrániť, aby sa uchovala v čo najlepšom stave aj pre budúce generácie. Našou hlavnou úlohou bolo vyčistenie a skrášlenie okolia školy.


Triedni učitelia so žiakmi sa rozdelili do niekoľkých skupín a v priebehu dňa sa takto vystriedali všetky triedy. Nezaháľali sme ani v jednom ročníku. Vzali sme si vrecia na odpadky, rukavice na ruky a s nadšením sme sa pustili do práce.

A nebolo jej málo!