Nie je nám to jedno ...

29.05.2019 17:21
Zo školy

Autor : Patrícia Gabrišová, ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice

Späť na úvod

Naši žiaci opakovane dokazujú, že im príroda vôkol nás a životné prostredie nie sú ľahostajné. Potvrdilo sa to aj počas týždňa kurzu anglického jazyka, kedy vybrané skupiny žiakov za sprievodu učiteľov upravovali okolie základnej školy. Viacerí zo žiakov a rodičov sa dňa 5.- 6. apríla tiež aktívne pridalo k akcii Vyčistime si mesto. Napokon sa do ochrany životného prostredia žiaci zapojili aj formou environmentálneho projektu. Trieda ôsmakov pod vedením žiaka Andreja Janoviča za spolupráce pána učiteľa Martina Škrovánka sa zapojila do výzvy Green foundation a týmto spôsobom zrekonštruovať vyhliadku Hríb za pomoci mesta Trenčianske Teplice. Na výsadbu a práce na vyhliadke bol vyhradený grant vo výške 400e.

Všetkým zapojeným ďakujeme a tešíme sa na nové projekty !