Chalan v sukni

07.05.2019 20:05
Zo školy

Autor : Denysa Križanová, ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice

Späť na úvod

Dennis je úplne obyčajný dvanásťročný chlapec, ktorý žije s otcom a s otravným starším bratom Johnom. Veľmi mu chýba mama. Ako každý chlapec v okolí, aj on rád hrá futbal, no jedného dňa zistí, že ho rovnako láka i obliekať sa do dievčenských šiat a prezerať si časopis Vogue. Skamaráti sa so starším dievčaťom s rovnakými záujmami a tá mu pomôže splniť si sen: Dennis sa vyberie do školy v dievčenských šatách. A vtedy sa začnú všetky problémy.

A čo na knihu hovoria žiaci 6. ročníka? 

Dňa 7. mája 2019 sme v rámci projektu My je viac ako ja rozoberali na vyučovacej hodine slovenského jazyka a literatúry dielo Chalan v sukni od autora Davida Waillamsa. Žiaci mali možnosť dielo prečítať počas veľkonočných prázdnin, vypracovali pracovné listy, čitateľské denníky a vo finálnej fáze frontálne zhodnocovali prostredníctvom diskusie prínos tohto diela. 

Cieľom tohto projektu je posilniť v žiakoch princíp tolerancie, empatie a prosociálneho správania prostredníctvom posilnenia čitateľských kompetencií. Kniha Chalan v sukni primeranou a zábavnou formou ukazuje, ako sa dá vnímať inakosť počas dospievania.

Aké boli reakcie našich žiakov na túto knihu?

Vysvitlo, že autor David Waillams nie je žiakom celkom neznámy, viacerí od neho poznajú knihy Babka gaunerka či Malý milionár – obe knihy pokladajú za celkom zaujímavé (najmä uvedená Babka gaunerka). Po vonkajšej stránke si všimli, že kniha má pútavý červený obal a napriek množstvu strán sa číta veľmi rýchlo. Viaceré výhrady boli voči ilustráciám – označili ich za nezaujímavé, čiernobiele, nevydarené – na prvý pohľad by nedokázali upútať, tobôž nie šiestakov.

Aké mali žiaci očakávania?

Niektorí očakávali kontroverznú problematiku, iní sa nechali rovno uniesť textom – Nemal som od knihy očakávania, prečítal som si ju, ale zdala sa mi nezáživná, nie príliš zaujímavá. Mám radšej iné typy kníh, napríklad dobrodružné – vyjadruje svoj názor Leon Matúš. Naopak, Adamovi Kahúnovi sa zdala kniha skvelá vďaka postave Denisa – z nudného, obyčajného chlapca sa stal vďaka rozličným udalostiam veselý a zaujímavý, čo je dobré, lebo to v živote nemal jednoduché. Napríklad ja som mala očakávania, že Denis je transsexuál a v skutočnosti ide o chlapca prezliekajúceho sa do iných šiat. Ale ak by to aj tak bolo, neprekážalo by mi to, beriem to tak, že každý môže robiť to, o čom je vnútri presvedčený – vyjadrila sa Natália Fadrná.

Ako žiaci celkovo vnímali postavu Denisa?

Denis je podľa šiestakov v podstate dobrý chlapec, ktorý prišiel o mamu a s otcom si príliš nerozumie. Viaceré deti zaujímala skôr otázka, prečo od rodiny mama odišla (v knihe nie je presne napísaný dôvod, hoci sme pátrali). Dozvedeli sa, že ešte pred odchodom mamy sa rodičia často hádali, a teda nielen Denis, ale aj jeho otec to zrejme mali ťažké. Každý na túto situáciu reaguje inak - kým však Denis dokáže mamu vnímať pozitívne a nechal si jej fotografiu, otec všetky spomienky na manželku spálil. Dokonca sa domnievajú, že Denisa k mame spája práve vášeň pre módu a pekné oblečenie, pretože tak si na ňu najčastejšie pamätá. Je podľa nich veľmi smutné, že sa Denisovi rodičia nedohodli tak, aby sa mohli stretávať s deťmi a deliť tak pozornosť. Možno sa Denisov otec prejedá práve preto, že je nešťastný a nevie to riešiť inak – myslia si deti. Veľmi trefne poznamenali, že nielen deti majú svoje problémy, ale aj dospelí a niekedy je ich pri všetkých povinnostiach ťažké riešiť. Zamysleli sa nad otázkou, ako do akej miery chýba mama bratovi Johnovi, možno rovnako, len to inak prejavuje.  Väčšine sa páčilo, že Denis vyhral zápasy v ženských šatách, lebo to podľa nich znamenalo, že je aj napriek tomu šikovný.

Ako na nich zapôsobilo riaditeľovo rozhodnutie vylúčiť Denisa zo školy?

Väčšina detí tento krok hodnotí ako nespravodlivý, pretože Denis sa previnil len tým, že nosil dámske šaty (ako sa ukázal, rovnako ich nosí aj riaditeľ školy). Niektorí však toto rozhodnutie chápu ako správne – v škole by sme sa mali riadiť podľa školského poriadku a ak ho porušil, mal by byť potrestaný, hoci možno nie práve vylúčením. Za hlavného vinníka niektorí označili Lisu, ktorá Denisa na tento čin naviedla, ale na druhej strane aj Denis musí byť zodpovedný za svoje činy.

Ako by opísali riaditeľa školy?

Na jednej strane musí mať všetko presne a detailne vypracované a očakáva, že sa ľudia budú riadiť podľa pravidiel, na druhej strane sa oblieka sám do ženských šiat, čo je pokrytecké. Zdá sa mi ako nevyrovnaný človek – uvádza Laura Fedorová. Žiaci si dokonca všimli, že medzi Denisom a riaditeľom je zásadný rozdiel v tom, že kým Denis je viac – menej zmierený sám so sebou, riaditeľ, aj napriek tomu, že je dospelý, nevie prijať sám seba.

Aká je podľa nich jeho kamarátka Lisa?

K Lise Denis cíti sympatie, majú spoločné záujmy, rozumejú si, má sa s kým porozprávať o móde. Je to dôležité mať kamaráta, ktorému by sa dalo zveriť. Žiaci dokonca rozmýšľali, ako by Lisa či Denis vyzerali v reálnom živote, keďže Lisa je opisovaná ako pekné dievča.

Boli v knihe aj humorné situácie?

Najvtipnejšia bola postava Raja, predavača, ktorý sa snaží zľavami predať všetko v obchode. Vtipné bolo aj to, keď Denis vydávajúci sa za francúzsku študentku povedal učiteľke francúzštiny, že jej nerozumie, lebo má príšerný prízvuk. Celkovo si žiaci myslia, že kniha je písaná ľahko a pútavo a osloví práve čitateľov druhého stupňa.


Čo by odkázali šiestaci všetkým „chalanom v sukni“? (alebo čo podnetné sme si z knihy odniesli) -

Netreba nikoho odsudzovať za to, kým sa narodil a kým je.

Pravidlá by sme mali dodržiavať.

Skutočný priateľ zdieľa rovnaké myšlienky, záujmy a stojí pri nás aj v najťažších chvíľach

Rodina by nás mala podporiť.

Nie je dôležité, čo máme oblečené ... dôležité je, akí sme vo vnútri !

Najpodstatnejšie je byť sám sebou :)

Vyjadrenie pedagóga : Kniha sa stretla s pomerným čitateľským úspechom aj u mladších žiakov vďaka pútavej forme a uvoľnenému štýlu.  Dokazuje, že  že aj náročné životné situácie sa dajú prežiť s humorom a ľahkosťou. Samu ma prekvapilo, aké vyspelé názory majú niektorí žiaci najmä na otázku prijatia samého a fakt, že majú osvojené základné morálne princípy, čo je nesmierne podstatné aj pre ich ďalší vývoj.